Niewypłacalny przedsiębiorca

Niniejszy artykuł ma za zadanie określić, kiedy przedsiębiorca staje się niewypłacalny. Zgodnie z prawem upadłościowym można mówić o dwóch sytuacjach niewypłacalności przedsiębiorcy. Pierwsza wiąże się z niewykonywaniem przez przedsiębiorcę wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Stan ten musi być ciągły i trwały. Przyjmuje...

/ 14 listopada 2018

Upadłość konsumencka a niezarejestrowana działalność gospodarcza

Co w przypadku, gdy w długi wpadnie przedsiębiorca, który nie zarejestrował swojej działalności gospodarczej? Czy wierzyciel może złożyć wniosek o upadłość? Jeśli tak, jaką upadłość wówczas się przeprowadza? Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, powinien być zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i...

/ 25 października 2018

Upadłość konsumencka a windykator

Jeżeli konsument ma problemy z regularnym spłacaniem swoich zobowiązań finansowych i spóźnia się ze spłatą poszczególnych rat kredytowych to powinien być świadomy, że zostanie poddany wstępnym działaniom windykacyjnym. Oznacza to, że musi liczyć się z listami i telefonami ponaglającymi do...

/ 15 września 2018

Upadłość konsumencka – dla biednych czy bogatych?

Pomimo tego, że upadłość konsumencka przestała być tematem tabu i można o tym postępowaniu z łatwością zdobyć wiele informacji w Internecie, to i tak wciąż krąży o niej wiele mitów. Zadłużeni konsumenci nie do końca zdają sobie sprawę, na czym...

/ 11 sierpnia 2018
Upadłość osoby fizycznej

Upadłość osoby fizycznej

Powszechnie wiadomo, że ogłoszenie upadłości jest niejednokrotnie ostatnią szansą i zarazem koniecznością do tego, aby móc powrócić do życia bez długów. Do życia bez strachu przed wierzycielami i tego co przyniesie kolejny dzień. Podstawowym dokumentem, który wyznacza zasady rozpoczęcia i...

/ 8 kwietnia 2018
Upadłość konsumencka a rozdzielność majątkowa

Upadłość konsumencka, a rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa, popularnie nazywana również intercyzą, to temat niezręczny dla młodych małżeństw. Zazwyczaj utożsamiana jest z brakiem zaufania jednego z małżonków do drugiego. Niby się kochają i chcą być razem „na dobre i na złe”, a mimo to chcą się...

/ 23 marca 2018